TPBVSK

NAM DƯỢC CỔ TRUYỀN

DƯỢC LIỆU

TRỒNG RỪNG, DƯỢC LIỆU

CAI NGHIỆN

HỖ TRỢ CAI NGHIỆN MA TÚY BẰNG YHCT

NÚI NAM XANH

Núi Nam Xanh nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cung cấp dịch vụ phục vụ chăm sóc sức khỏe, giải pháp phòng ngừa và điều trị bệnh bằng Y HỌC CỔ TRUYỀN.


Núi Nam Xanh phát triển Vườn dược liệu để sản xuất các loại thuốc, thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. Trồng cây tạo môi trường sinh thái phục vụ an dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 


Núi Nam Xanh kết nối cùng đội ngủ tình nguyện viên gồm các Y sĩ, Bác Sỹ thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sản phẩm Mới

Vườn dược liệu

CAI NGHIỆN

CỘNG ĐỒNG

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU