Cộng Đồng

28/07/2020

SINH NHẬT MÀU XANH PHỦ XANH ĐỒI TRỌC TUỔI XANH VƯƠN MÃI

Hãy nói cho chúng tôi biết bạn muốn sinh nhật của bạn thật đậm sâu và ý nghĩa, màu xanh phủ đầy không gian sinh nhật của bạn.

Như một cách, chúng ta cảm ơn trái đất đã cưu mang mình từ khi lọt lòng mẹ, khi đặt bước chân đầu tiên chạm vào trái thổ.

Chúng tôi ươm cây, nhiều loại cây xanh. Chúng tôi trao vào tay bạn với chút phí nhỏ thôi. Bạn hãy bỏ chút công, hãy trồng nơi bạn muốn.

Hãy để nắng, gió, đất, khí trời đón nhận món quà của bạn. Nếu có ai đó sẽ nhổ hoặc làm hư cây của bạn trồng…Bạn đừng nãn lòng nha, vì 100 cây sẽ còn 1 cây, 1000 cây sẽ còn 5 cây sẽ vươn thẳng lên bầu trời, sẽ xanh mãi cùng năm tháng như tuổi của bạn, vươn cao những ước mơ xanh!