Food that protects health

Men xk – osteoarthritis

388,500

Contacts

Ingredient

– Nhàu Nước, Khổ Qua Rừng, Cỏ Xước, Cối Xay

Uses

Uống sau khi ăn 30 phút. Ngày uống 3 lần.

– Từ 10 đến dưới 15 tuổi: 2 viên/lần

– Từ 15 tuổi trở lên: 4 viên/lần

– Người mới bị đau dùng từ 10 -15 ngày.

– Người đau mãn tính dùng liên tục từ 30 – 60 ngày và có thể tiếp tục sử dụng nhắc lại.