Powder form

Rubbing wine

Contacts

Category:
Contacts

Ingredient

– Lá tùng, trầm hương, hương nhu, quế, gừng và rượu nếp

Uses

– Giúp mang hơi ấm thấm vào trong, giảm đau nhứt, tẩy uế khí do nằm lâu.

– Làm ấm cơ thể, lưu thông máu, giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn.

Policy

– Xoa và Mát xa vùng phổi trước và sau.

– Mát xa dọc xương sống.

– Xoa và vùng đau nhứt cơ thể.